DESTEKLER

SOGEP 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2020 Yılı Mali Destek Programları 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2020 Yılı Teknik Destek Programı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ' LER İÇİN)

2013 YILI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KOBİ)

(Referans No: TRC1-13-EK)

Programın Amacı:  TRC1 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak öncelikli hedef sektörlerin  geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

Ø  KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler

(4 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında KOBİ olması (İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri), Sermayesinin veya oy haklarının %25 veya %25’ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler)

 

Programın Öncelikleri: 

Ø  Gaziantep ilinde kümelenme potansiyeli yüksek “Tekstil, İşlenmiş Deri Ürünleri, Tarıma Dayalı Sanayi, Gıda Sanayi, Medikal, Makine” sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi

Ø  Adıyaman ilinde “Hazır Giyim, Tekstil, Mobilya” sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi ile birlikte “Mermer (işlenmesi), Seramik, Kil ve Taş” üretiminin geliştirilmesi ve sektörlerin katma değerinin artırılması

Ø  Kilis ilinde “Zeytinyağı, Pekmez, Antepfıstığı” gibi tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik AR-GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi

Ø  TRC1 Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması

Ø  TRC1 Bölgesi’nde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması

 

Örnek Proje Konuları:

Ø  Önceliklerde belirtilen sektörlerde yeni ürün ve marka geliştirilmesine ve bunların üretimine katkıda bulunan projeler

Ø  Önceliklerde belirtilen sektörlerde Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler

Ø  Önceliklerde belirtilen sektörlerde aynı üretim  zincirinde  yer  alan  işletmelerin  birbirleriyle  olan  ticari  işbirliğini  geliştirerek üretim kapasitelerini artıracak faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içeren projeler

Ø  Önceliklerde belirtilen sektörlerde yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye vb yerlerin kurulmasına, mevcut olanlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler

Ø  Önceliklerde belirtilen sektörlerde nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

Ø  Medikal sektöründe  yenilikçi ürün üretimine yönelik projeler

Ø  Önceliklerde belirtilen sektörlerde  uluslararası teknik ve kalite standartları ile uyumlu kalite sertifikasyonu sağlayan projeler

Ø  Sağlık turizmi, su sporları, gastronomi turizmi, eko-turizm, kültür ve inanç turizmi gibi alternatif turizm türlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik projeler

Ø  Alternatif turizm sektörlerine yönelik olarak konaklama kapasitesi ve kalitesinin artırılması faaliyetleri

Ø  Alternatif turizm sektörlerinde çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına yönelik projeler

Ø  Okul öncesi eğitimi desteklemeye yönelik faaliyetler

Ø  Mermer, seramik kil ve taş üretiminde katma değeri ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik araştırma ve uygulama projeleri

Ø  Makine imalatı sektöründe ileri teknoloji kullanımını içeren Ar-Ge projeleri

 

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

6.500.000 TL

ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 400.000TL

EŞ-FİNANSMAN ORANI

Azami %50

PROJE SÜRESİ

Azami 9 Ay

SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ

28.01.2013 Saat 19:00

 

2013 Yılı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi) Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

Online Proje Başvuru Sayfası için tıklayınız.

Online Proje Başvurusu Yardım için tıklayınız.

 NOT: Başvurular, 3 Aralık 2012 tarihinde aktif olacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır bilgi için KAYS Portal’ının Yardım bölümünde yer alan Kullanıcı Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN