DESTEKLER

SOGEP 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Mali Destekler 2020 Yılı Mali Destek Programları 2019 Yılı Mali Destek Programları 2017 Yılı Mali Destek Programları 2016 Yılı Mali Destek Programları GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (KOBİ) GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2015 Yılı Mali Destek Programları Kültür- Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ) Gap Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2014 Yılı Mali Destek Programları Kültür Turizm Altyapı Mali Destek Programı Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı (Kobiler için) Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 2013 Yılı Mali Destek Programları Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kobi' ler için) Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar İçin) 2010-2011 Yılı Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 2011 Yılı Mali Destek Programları 2010 Yılı Mali Destek Programları 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Fizibilite Desteği 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Teknik Destekler 2020 Yılı Teknik Destek Programı 2019 Yılı Teknik Destek Programı 2018 Yılı Teknik Destek Programı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2016 Yılı Teknik Destek Programı 2015 Yılı Teknik Destek Programı 2014 Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı 2012-Teknik Destek Programı 2011 Yılı Teknik Destek Programı Doğrudan Faaliyet Destekleri 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme İşlemleri 2019 MDP Sözleşme İşlemleri 2019 FD Sözleşme İşlemleri 2017 MDP Sözleşme İşlemleri 2016 DFD Sözleşme İşlemleri 2016 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 MDP Sözleşme İşlemleri 2015 DFD Sözleşme İşlemleri 2014 MDP Sözleşme İşlemleri 2014 DFD Sözleşme İşlemleri Proje Uygulama ve İzleme Teknik Destek Uygulamaları Proje Uygulama Rehberi (2013) Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) İhale İzleme ve Değerlendirme Proje Bilgilendirme Sunumları Mevzuat Teknik Destek Şartnameleri

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN)

2013 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI(KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR)

             (Referans No: TRC1-13-SK) 

Programın Amacı:  TRC1 Bölgesi’nin insan kaynakları ve sosyal sermayesinin geliştirilerek sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri:

Ø  Valilikler

Ø  Kaymakamlıklar

Ø  Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri

Ø  Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluşlar ile Enstitüler

Ø  Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri)

Ø  5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

Ø  Üniversiteler (Sadece Rektörlük üzerinden)

Ø  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)

Ø  STK’lar(Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar, Sendikalar)

Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

 

Programın Öncelikleri: 

Ø  Kente göçle gelen insanları odak alarak bölgede sosyal uyum ve entegrasyonun sağlanması

Ø  TRC1 Bölgesi içerisindeki dezavantajlı grupların(kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar) ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması

Ø  TRC1 Bölgesi’nde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması

 

Örnek Proje Konuları:

Ø  Göç alan bölgelerde sosyal uyumu kolaylaştıracak sosyal tesislerin oluşturulması, mevcut olanların kapasitelerinin artırılması

Ø  Dezavantajlı grupların farklı meslek alanları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler

Ø  Madde bağımlısı çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanmasına yönelik projeler

Ø  Dezavantajlı gruplara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine katkı sağlayacak projeler

Ø  Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını teşvik eden, gerekli psikolojik, sosyal ve hukuki yardımı sağlayan projeler

Ø  Okul öncesi eğitim tesislerinde gerekli tefrişat ve modernleşmenin yapılması

Ø  Okul öncesi eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler

Ø  Ebevenylerin ve eğiticilerin okul öncesi eğitimde farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler

 

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

2.500.000 TL

ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARLARI

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 500.000TL 

EŞ-FİNANSMAN ORANI

Azami %75

PROJE SÜRESİ

Azami 9 Ay 

SON BAŞVURU TARİHİ ve SAATİ

28.01.2013 Saat 19:00

 

2013 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum Ve Kuruluşlar) Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.

Online Proje Başvuru Sayfası için tıklayınız.

Online Proje Başvurusu Yardım için tıklayınız.

 NOT: Başvurular, 3 Aralık 2012 tarihinde aktif olacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır bilgi için KAYS Portal’ının Yardım bölümünde yer alan Kullanıcı Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN