KURUMSAL

Vizyon - Misyon Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Mahmut ÇUHADAR Davut GÜL Recep SOYTÜRK Fatma ŞAHİN Dr.Süleyman KILINÇ Abdi BULUT Mehmet Can ERDOĞAN Şıh Mehmet YALÇIN Adnan ÜNVERDİ Mustafa USLU Hacı Mustafa CELKANLI Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Başkanlarımız Genel Sekreterlik Genel Sekreter Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Program Yönetim Birimi İzleme Değerlendirme Birimi Tanıtım ve İşbirliği Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisleri Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Kilis Yatırım Destek Ofisi Organizasyon Şeması Ajans Logosu Stratejik Plan Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım Broşürü Dış İlişkiler

Tanıtım ve İşbirliği Birimi

TRC1 Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılmasından, TRC1 Bölgesi illerinin ve sektörlerin rekabet analizlerinin yapılmasından ve rekabetçiliği artırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesinden, TRC1 Bölgesi’nin küme ve kümelenme politikalarının geliştirilmesinden ve yürütülmesinden, TRC1 Bölgesi’nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler geliştirerek ulusal ve uluslar arası fon kaynaklardan ajansa mali kaynak sağlamasından, Ajansın hizmet içi eğitim ihtiyaçları tespitinin koordinasyonundan ve bu eğitimlerin yürütülmesinden sorumludur.

 

TİB'in görev ve yetkileri şunlardır:

a) TRC1 Bölgesi’nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler geliştirerek ulusal ve uluslar arası fon kaynaklarından bölgeye kaynak sağlamak. Bu kapsamda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek ve ortak organizasyonlar gerçekleştirmek,

c) Ajansın hizmet içi eğitim ihtiyaçları tespitinin koordinasyonunu ve bu eğitimlerin yürütülmesini sağlamak,

d) Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesini ve tanıtımının yapılmasını sağlamak,

e) Toplantı, seminer, konferans, sempozyum, vb. organizasyonları planlamak ve koordine etmek,

f) Ajansın iletişim stratejisini hazırlamak, kurumsal tanıtım politikasını belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Ajansın kurumsal kimlik metaryallerinin tasarım ve basım faaliyetlerini takip ederek ajansın görünürlüğünü sağlamak,

h) Tanıtım ve işbirliği kapsamında ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemek,

i) Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve koordinasyonunu yapmak,

j) Yayın ve organizasyon faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek,

k) Yerel, ulusal ve uluslararası basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,

l) Ajansın faaliyetleri ile ilgili kurumsal dergi, bülten, broşür ve katalog düzenlemek ve güncellemek,

m) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,

n) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,

o) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.INVEST IN GAZİANTEP INVEST IN KİLİS INVEST IN ADIYAMAN